Blasio Art (Prometheus)

CZEGLÉDI Zsombor, FÜGEDI Balázs

2019
hosszú expozíciós idővel készült fényfestmény, digitális fotográfia