Belsőépítészet 

Szenes István 

Minden művészeti tevékenység materializálja a világról alkotott elképzeléseinket, megfoghatóvá, érthetővé teszi szűkebb és tágabb környezetünket. Az építészet meghatározó fizikai teret biztosít mindennapjainknak, körülveszi életünket, visszatükrözi vágyainkat, gondolatainkat, sőt, olykor utópiaként jelenik meg. A belsőépítész az építészet „zenekarának” prímhegedűse – néha szólót játszik, néha egy az összhangzással, de a zenekart irányító karmester után ő a mértékadó hangzás egybefoglalója. Minden hangszernek egyéni karaktere van – de a megszólaláskor az összhang a lényeg. 
Ez a kiállítás a magyar iparművészet és tervezőművészet jelen állapotát tükrözi, a legősibb műfajtól, a kerámiától egészen a legújabbig, a virtuális kommunikációig. A főleg tárgyakra fókuszáló iparművészet és design sajátos művelője a belsőépítész, hiszen ebben a műfajban minden alkotás valamilyen építészeti tér díszítő vagy funkcionális igényeit teljesíti. Ezért kerestük a megjelenéshez a legalkalmasabb formát: nem kétdimenziós tablókon, hanem monitorokon vagy vetíthető formában tárjuk a közönség elé az utolsó öt év magyar belsőépítészeti munkáinak legjavát, beavatva a nézőt az alkotás fázisaiba is, hogy érzékeltessük az elkészült mű összefüggéseit az építészeti gondolattal. Azt a tervezői folyamatot kívánjuk bemutatni, ahogyan a kezdeti vázlatból megszületik a végleges enteriőr. 
Reméljük, hogy a kiállított művek sokarcúsága, a belső terek megszületésének, egyediségének és kialakulásának lépcsőfokai felkeltik a nézőben az érdeklődést, a belsőépítészeti alkotások komplex karakterének befogadását és megértését. 
Szenes István 
Ybl-díjas belsőépítész, érdemes művész