Ipari formatervezés  

Tóth Fruzsina 

Az emberiség fejlődéstörténete minőségeiben folyamatosan hullámzik, pulzál, így nem meglepő, hogy az alkotott tárgy vagy funkció viszonya dinamikus kapcsolatban van a felhasználóval. A designfeladata ezt a dinamizmust lekövetni olyan módon, hogy a kapcsolat ne szakadhasson meg, hiszen a szakadás a design vesztét is jelenti. Az emberi igények, vágyak, érzések tükröződése nélkül a tervezés eredménye hatás nélkül marad. A hasznosságra való törekvés tehát a tervező fő célja, múzsája pedig maga a felhasználó. 

A tervező autonóm alkotó, de önállóságát a korlátainak ismerete adja. Az alkotás folyamatában a kezdetben számára ismeretlenből egy mindenki számára új minőségbe kíván eljutni. Az ismeretlenbe buzgón ugrik bele a tervező, mert tudja, hogy a szilánkok összeragasztásával találja meg a kontextust. Kutat és megismer, folyton kérdez, nem öncélú, nem dacos. Keresi a kapcsolatot, amely által a tárgy felhasználója később vágyat érez majd, hogy használja, birtokolja azt. 

A kontextus megtalálását követi a zseni kibontakozása. Formába önti, idomítja az ötletét. A tervező újra a korlátait feszegeti, anyagot keres, és annak legjobb jellemzőit hangsúlyozza, hogy ne csupán tervet, hanem kivitelezhető tárgyat alkosson. Kapcsolatok épülnek ki, megterveződik a cselekvés, amelynek során a felhasználó interakcióba lép az anyaggal. 

A funkció, anyag és felhasználó hármasa egy nagyobb hálózat része. Az alkotás és az ember kapcsolata egy nagyobb szövetbe van beleszőve, ahol az objektumnak a használat végeztével is van élete. Körkörössé válnak a tárgyak, anyaguk átalakul és új forma születik, vagy az alakzat megmarad, de új funkcióval töltődik fel. A körkörösségnek ezen jellemzői pedig segítik a tervezőt abban, hogy akár a végtelenségig a múzsa kedvére tehessen. 

A II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon design szekciója olyan tervezőket vonultat fel, akik intuitív, vagy nagyon is tudatos módon reagáltak erre a mindent és mindenkit érintő kapcsolatrendszerre. Alkotásaik a design korleletei, amelyek azzal a tervezői szemlélettel születtek, hogy ne csupán a maguk belátható jelenére, de a jövőre is hatással legyenek. 

Tóth Fruzsina 

formatervező mérnök, design menedzser